វិស័យគោលដៅ

វិស័យអាទិភាព

វិស័យអាទិភាព ដែល ធ.ស.ក គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តខ្លាំងក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជូនដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន រួមមានវិស័យអទិភាព និងវិស័យទូទៅ។

១. ការផលិត និងកែច្នៃម្ហូបអាហារ គឺជាសកម្មភាពបំប្លែងសារធាតុ ផលិតផលកសិកម្ម ឬ រុក្ខជាតិ ដោយ កែច្នៃទាំងស្រុង ឬកែច្នៃ បឋមដោយប្រើម៉ាស៊ីន និងហត្ថកម្ម សម្រាប់មនុស្សបរិភោគ។

១.១. ការផលិត និងកែច្នៃម្ហូបអាហារចេញពីសាច់សត្វ
 • ផលិតសាច់កំប៉ុងដូចជាត្រីកំប៉ុង សាច់គោកំប៉ុង សាច់ជ្រូកកំប៉ុង
 • វេចខ្ចប់សាច់សត្វដូចជាសាច់ជ្រូក សាច់គោ សាច់មាន់ សាច់ត្រី
 • ផលិតសាច់ក្រៀមដូចជា សាច់ជ្រូកក្រៀម សាច់គោក្រៀម
 • កែច្នៃគ្រឿងសមុទ្រដូចជាបង្កង ក្តាម ខ្យង គុំ សារ៉ាយសមុទ្រ
 • ចំរ៉ាញ់ខ្លាញ់ចេញពីសាច់សត្វដូចជាខ្លាញ់ជ្រូក ខ្លាញ់ត្រី ខ្លាញ់គោ
 • ផលិតទឹកត្រី
 • ផលិតទឹកប្រេងខ្យង
 • កែច្នៃ និងផលិតទឹកដោះគោដូចជាទឹកដោះគោស្រស់ ទឹកដោះគោខាប់
 • កែច្នៃទឹកមាត់ត្រចៀកកាំ
 • កែច្នៃសាច់សត្វគ្រប់ប្រភេទ
 • សត្តឃាត គ្រប់ប្រភេទ
១.២. ការផលិត និងកែច្នៃម្ហូបអាហារចេញពីរុក្ខជាតិ, បន្លែ, ផ្លែឈើ និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
 • ផលិតដំណាប់ផ្លែឈើដូចជាដំណាប់ស្វាយ ដំណាប់ចេក
 • ផលិតផ្លែឈើកំប៉ុងដូចជា មៀនកំប៉ុង សាវម៉ាវកំប៉ុង
 • ផលិតបន្លែកំប៉ុងគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ស្ពៃកំប៉ុង ឆៃថាវកំប៉ុង ខ្ទឹមជ្រក់កំប៉ុង
 • ផលិតផ្លែឈើក្រៀម ដូចជាខ្នុរក្រៀម ដំឡុងក្រៀម ត្រាវក្រៀម ចេកក្រៀម
 • ផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រឡាក់ ដូចជាគ្រាប់ចន្ទីប្រឡាក់ សណ្តែកដីប្រឡាក់