ធ្នូ 20, 2022

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ ទិញលក់ និងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម រវាងធនាគារ​ SME និងក្រុមហ៊ុន អាហ្គ្រីប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក

ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា តំណាងដោយ លោក លឹម អូន ជាអគ្គនាយក និងក្រុមហ៊ុន អាហ្គ្រីប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក តំណាងដោយ លោក ម៉ាក ចំរើន ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ក្នុងគោលបំណងចូលរួមលើកកម្ពស់ និងគាំទ្រសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ ទិញលក់ និងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនៅកម្ពុជា ឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន និងដំណើរការល្អ។

 

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យគ្រប់សហគ្រាសដែលជាសមជិកនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី នៃក្រុមហ៊ុន អាហ្គ្រីប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក អាចស្នើសុំ និងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះ ពីធនាគារ SME ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

បន្ថែម

នាថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ លោកបណ្ឌិត លឹម អូន អគ្គនាយក នៃធនាគារ SME បានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមលើ ការយល់ដឹង ផ្នែកច្បាប់ និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់កំណើនប្រកបដោយចីរភាព"។
នារសៀល ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ធនាគារ SME និងក្រុមហ៊ុន Advance Digital World Trade Co.,ltd. បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “SME Access to Finance for Developing Global Market” ក្នុងគោលបំណងចែករំលែក និងចូលរួមចំណែកក្នុងការជម្រុញសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម