មានសំណួរមែនទេ?

  • អគារលេខ ៣០ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ (៥១) កែងផ្លូវព្រៃនគរ (១២៦) សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  • +855 96 811 1118
  • www.smebankcambodia.com.kh

តាមដាននៅលើ

ចុះឈ្មោះ ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

សូមចុះឈ្មោះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ចុងក្រោយ។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ២០២១