preloader
 ធនាគារ SME និងសហគ្រិនខ្មែរ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ធនាគារ SME និងសហគ្រិនខ្មែរ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2021/09/30/sme-bank-and-khmer-enterprise-signed-memorandum-of-understanding-to-cooperatively-promote-and-develop-smes-in-cambodia/[endlink]

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖ ដើម្បីបន្តការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ច​ឡើងវិញ​អំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជាពិសេសដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដំណើការធុរកិច្ចកម្ពុជា​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា បានសហការជាមួយសហគ្រិនខ្មែរ ដើម្បី​បង្កើន​​​ការអនុវត្ត​សកម្មភាពក្នុងភាពជាដៃគូសហការក្នុងគោលដៅចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុន​តូច និងមធ្យម​​នៅ​កម្ពុជា។

ស្ថិតក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា និងសហគ្រិនខ្មែរ បានប្តេជ្ញាថា​នឹង​រួមគ្នាផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តាមរយៈ (១)​ ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាព និងកម្មវិធី​ដែល​រៀបចំ​ឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឬសហគ្រិនភាពនៅ​កម្ពុជា (២)​ ធនាគាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជានឹងផ្តល់ឥណទានដោយគ្មានវត្ថុបញ្ចាំ រហូតដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ណាដែលទទួលបានជ័យលាភី ចំណាត់ថ្នាក់ A និង B ក្នុងការប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​កម្មវិធី​ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហគ្រិនខ្មែរ និងត្រូវបានសហគ្រិនខ្មែរណែនាំមកទទួល​ឥណទាននៅធនាគារ​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (៣) ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា នឹង​ពួត​ដៃ​គ្នា​ជាមួយ​សហគ្រិន​ខ្មែរ ដើម្បីធ្វើការលើកកម្ពស់ និងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុន​តូច និងមធ្យម​នៅកម្ពុជា (៤) ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា និងសហគ្រិន ខ្មែរ នឹងធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នា ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។

លោក លឹម អូន អគ្គនាយកនៃធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា បានលើកឡើងថា៖ “ធនាគារសហគ្រាស​ធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បាននឹងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ រួមមានការផ្តល់​ឥណទាន​ដែល​មាន​តម្លៃ​ទាប និងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅលើទីផ្សារ។ នៅចំពោះមុខ ធនាគារ​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា​ មានផែនការអភិវឌ្ឍបណ្តាញចែកចាយ​ឱ្យបានទូលំទូលាយ​បន្ថែម​ទៀត​​សម្រាប់​អតិថិជនគោលដៅ និងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ។ ធនាគារនឹងវិនិយោគបន្ថែម​លើ​ការ​បើក​សាខាថ្មី និងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសការចាប់ដៃគូសហការជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗ ក្នុងគោលបំណងបំរើសេវាកម្មជូនដល់អតិថិជនដែលជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ”។

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌ នាយកប្រតិបត្ដិនៃសហគ្រិនខ្មែរ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងសហគ្រិនខ្មែរ និងធនគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមជាព្រឹត្ដិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី​សហគ្រិនភាព ដែលកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការនេះនឹងពង្រឹងការគំាទ្រដល់សហគ្រិន, ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី និង​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទទួលបានហរិញ្ញប្បទាន។ លើសពីនេះទៅទៀត ​សហគ្រិនខ្មែរក៏សូមលើកទឹកចិត្ដធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ក្នុងការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកស្ទួយការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានឲ្យបានប្រសើរជាងមុន, សម្រួលនីតិវិធី និងមានលក្ខន្ដិកអំណោយផលសម្រាប់តម្រូវការហិរញ្ញប្បទានរបស់ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី និង​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលកិច្ចការនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់​ប្រទេសកម្ពុជា។”

លោកលឹម អូនបានបន្ថែមទៀតថា៖ “ជាក់ស្តែង នៅពេលនេះ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​​លើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយសហគ្រិនខ្មែរ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសហគ្រិនភាព ជាពិសេសការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រិន ក៍ដូចជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលធ្លាប់ទទួលបាន​ការ​បណ្តុះបណ្តាលពីសហគ្រិនខ្មែរ ឱ្យមានលទ្ធភាពចាប់ផ្តើម និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានដោយជោគជ័យ”

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារសំខាន់ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់​ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដែលរឿងនេះនៅបន្ដជាឧបសគ្គចំបងមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គផ្សេងៗ​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយគួបផ្សំនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាព សហគ្រិនខ្មែរសង្ឃឹមថាការ​សម្របសម្រួលក្នុងការទទួល​បានហិរញ្ញប្បទានប្រសើរជាងមុននឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ច​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​

ក្នុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជ និងជាធនាគារគោលនយោបាយផង​ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា តែងតែ​​ខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ក្នុងការអនុវត្តរាល់សកម្មភាពដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល​ដល់សហគ្រាស​​ធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងការទទួលបានឥណទានដែលមានតម្លៃសមរម្យ។​

Leave a Reply

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។